نشر اخبار خاص و مبشرات ظهور

با بیداری و بصیرت و پیروی از ولایت ، سوار بر کشتی انقلاب باشید ان شاءالله از فتنه ها نجات خواهیم یافت.