خیریه آگاهی و سلامت اطهر

شماره یک: کمک به هزینه جراحی نوزاد

بسم الله الرحمن الرحیم

دختر تازه به دنیا آمده ای در خانواده ای فقیر در خارشتر که نیاز به عمل جراحی حدود 20 میلیون و بیشتر…

شما هم میتوانید در ذخیره آخرتی سهیم باشید.


پرداخت مستقیم ( کارت به کارت ): بانک پارسیان: شماره کارت: 1805236506126221 به نام بهلول میکائیلی

 


شما هم در این ذخیره آخرت شرکت کنید.