ظهور

زوال شياطين نزديك است

تمام كشورها دانشگاه دشمن شناسى دارند اما ظالمان ، رژيمهايى مانند آمريكا و رژيم اشغالگر قدس وبرخى كشورهاى اروپايى دانشگاه ايران شناسي واسلام شناسى دارند و تخصص اسلام هراسى وچون از نفوذ معنوى اسلام ناب واهمه دارند اسلام هراسى ميكنند، درواقع ميدانند اسلام ونظام اسلامى حق است وآنها باطل و

باطل محكوم به نابودى است ، اصلا باطل ذاتش نابودى وزوال است و در واقع باطل چون اصالت وحقيقت ندارد بدل است واصل نيست وماهيتش نيستى ونابودى است ولذا تمام نظام هاى مبتنى بر قدرت هاى شيطانى و زر و زور و ظلم و استبدادبا ظلم و جنايت و فريب و دروغ سرپاهستند وازدرون خالى وپوچ وفاسد ومتعفن مى باشند وامروزه  در راس شياطين و ظالمان رژيمهايى مانند آمريكا و رژيم باصطلاح امروزى ها ( فيك )اشغالگر قدس وبرخى كشورهاى اروپايى كه زوال خود را در پايدارى و اقتدار نظام حق جمهورى اسلامى مي بينند واز طريق حملات نظامى به اين نتيجه رسيده اند كه منافعشان در تيررس موشكهاى درور برد ونقطه زن جمهورى اسلامى قرار دارد ،تمام تلاش خود را در تهاجم فرهنگى از راه مسخ ارزشهايى مانند حجاب و عفاف و ايجاد تفرقه و جنگ داخلى در ايران اسلامى  بكار گرفته اند و بقدرى در همين هدف هم دستشان خالي است كه اميدشان به چند دختر وپسر فريب خورده مى باشد، كه از اين طريق همراه بجايى نخواهند برد و دود اين آتش افروزى ها در چشمان خودشان خواهد رفت وجمهورى اسلامى ايران مقتدر تر از قبل و قلوب ملتهاى موحد عالم را تسخير خواهد نمود ،واين وعده حق خداى متعال است- س.م.ر

منبع : سایت ظهور 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *