همه موضوعات

آغاز واکسیناسیون،عقیم سازی و مرگ دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال شروع شد!!!

🔔🔔🔔 هشدار برای پدران و مادران عزیز❗️ 📣📣📣 نشر این خبر مهم برای شیعیان ، لازم است❗️ 😔 ما وظیفه ی انسانی خودمان را انجام دادیم تا فردا...

ادامه مطلب